پوست خام

صادرات عمده پوست خام

پوست خام حیوانات محصولی بسیار پرکاربرد و صد البته با ارزش است در فعالیت های مختلف صنعتی از جمله تولید پوشاک و ابزار آلات مورد استفاده قرار می گیرد؛ به دلیل کارب

بیشتر بخوانید